Bijdragen uit het ARHF zijn bedoeld voor professionele kunstenaars uit alle disciplines. Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur, dat overtuigd wil zijn van de kwaliteit van het werk van de aanvrager en de noodzaak van het ingediende verzoek.
Aanvragen voor projekten die reeds zijn aangevangen voor de geplande eerstvolgende vergaderdatum worden niet in behandeling genomen.

U stuurt de aanvraag per mail en tevens per post naar het secretariaat.

Schriftelijke aanvragen per post sturen naar:
Stichting A. Roland Holstfonds
Postbus 299
1860 AG Bergen NH
Tevens digitaal sturen naar: info@rolandholstfonds.nl

Let op: aanvragen dienen uiterlijk14 dagen voor de vergaderdatum bij het secretariaat aanwezig te zijn. Aanvragen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Nieuwe vergaderdatum
De eerstvolgende bestuursvergadering is (onder voorbehoud) gepland op 24 september 2018.