Doelstelling
Het Roland Holst Fonds is opgericht om op bescheiden schaal individuele kunstenaars te steunen die in Bergen en omgeving wonen en werken en voor bijzondere omstandigheden geld nodig hebben. Dat kan zijn voor de aanschaf van materialen of voorzieningen aan een atelier, voor de uitvoering van een bepaald project, voor de promotie van hun werk of iets dergelijks. De steun is bestemd voor kunstenaars in de ruimste zin van het woord: beeldende kunstenaars, fotografen, musici, schrijvers en dichters. Het gaat steeds om incidentele uitkeringen, er worden nooit meerjaarlijkse toelagen gegeven. De stichting kent geen geld toe aan andere stichtingen of organisaties. Zolang het fonds bestaat, zijn de uitkeringen voor het overgrote deel naar beeldende kunstenaars gegaan.

Schrijvershuis
Naast het steunen van kunstenaars heeft de stichting nog enkele andere activiteiten. Zij beheert de voormalige woning van Roland Holst, Nesdijk 7 te Bergen, die sinds 2002 als schrijvershuis is ingericht.

Roland Holstprijs
Verder wordt om de drie jaar aan een beeldende kunstenaar en een dichter een penning en een stipendium uitgereikt.

Onderhoud graf en oprichting standbeeld
De stichting onderhoudt bovendien het graf van de naamgever op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkedijk te Bergen en heeft enkele jaren na de dood van Roland Holst het intitiatief genomen voor de oprichting van een klein standbeeld. Deze vergroting van een plastiek van Mari Andriessen staat sinds 1979 bij de RuĆÆnekerk, in het centrum van Bergen.

Download hier het pdf bestand met een verkort verslag van doelstelling, beleid, activiteiten en beleidsplan van de stichting.