Ontwerp
Gerard van der Leeden

 


Ontwerp Elly Baltus

 


Ontwerp Geer Roobeek

De A. Roland Holst prijzen 2015 zijn uitgereikt!
De Stichting A. Roland Holst Fonds heeft haar driejaarlijkse kunstprijs
toegekend aan componist en musicus Guus Janssen. De poëzieprijs is toegekend aan dichter Menno Wigman. (zie Actueel)

De A. Roland Holstprijs
Het A. Roland Holst Fonds bekroont om de drie jaar een dichter en een kunstenaar met een penning en een stipendium.

De poëzieprijs werd in 1986 ingesteld, tien jaar na de dood van de dichter A. Roland Holst. Toen werd vastgelegd dat de prijs zou gaan naar een dichter van Nederlandse nationaliteit, die in ten minste twee bundels een dichterschap van consistente kwaliteit had laten zien, bij voorkeur iemand die niet of weinig met andere prijzen was bedacht. De A. Roland Holstprijs voor Poëzie werd in 1988 voor de tweede keer uitgereikt, in samenhang met de viering van de honderdste geboortedag van de dichter. Daarna werd het een driejaarlijkse prijs. De prijs voor beeldende kunst werd in 2000 ingesteld en is bedoeld als een stimulerende bekroning in dezelfde geest als de poëzieprijs. De prijs voor beeldende kunst werd in 2010 vervangen door de A. Roland Holstprijs voor Kunst

Beide prijzen zijn voor een oeuvre dat kwaliteit heeft en al zo ver ontwikkeld is dat het een eigen gezicht heeft gekregen en waarvan verwacht mag worden dat het nog zal groeien. Dat wil zeggen dat de prijs bedoeld is om een talent dat zich heeft waargemaakt te stimuleren bij zijn verdere ontwikkeling.

Voor de poëzieprijs benoemt het bestuur een onafhankelijk adviserende jury, die wisselt van samenstelling. De prijwinnaar ontvangt een stipendium van 5000 euro en een penning. De prijsuitreiking vindt plaats op de A. Roland Holstdag, een manifestatie die in Bergen wordt gehouden op een zaterdag zo dicht mogelijk bij 23 mei, de geboortedag van de dichter. Sinds 1994 wordt daarbij de A. Roland Holstlezing over poëzie gehouden.

De A. Roland Holstprijs voor Kunst wordt eens in de drie jaar toegekend aan een scheppende kunstenaar op het gebied van beeldende kunst, muziek of andere kunstvormen, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige afwisseling. Bij deze vernieuwde kunstprijs zal het bestuur zelf de laureaat aanwijzen en zich niet laten adviseren door een onafhankelijke jury. Wel wordt voor elke toekenning een deskundige adviseur van buiten het bestuur aangetrokken. De hoogte van de prijs blijft € 5000. Hij is in mei 2012 voor het eerst uitgereikt en zo mogelijk wordt er een tentoonstelling geopend van het werk van de bekroonde kunstenaar.

Klik hier voor meer informatie over de penning.

Overzicht van laureaten en juryleden
1986
Prijswinnaar: Anton Korteweg
Juryleden: Wam de Moor (voorzitter), Wiljan van den Akker, Hanny Michaelis, Ad Zuiderent
1988
Prijswinnaar: Eva Gerlach
Juryleden: Wam de Moor (voorzitter), Wiljan van den Akker, Anton Korteweg, Ad Zuiderent
1991
Prijswinnaar: Ed Leeflang
Juryleden: Wam de Moor (voorzitter), Gerrit Kouwenaar, Ad Zuiderent
1994
Prijswinnaar: F. ten Harmsen van Beek
Juryleden: J. Bernlef (voorzitter), Ed Leeflang, Neeltje Maria Min
1997
Prijswinnaar: C. O. Jellema
Juryleden: Jan van der Vegt (voorzitter), Anthony Mertens, Willem van Toorn
2000
Prijswinnaar poëzie: Willem van Toorn
Juryleden: Remco Ekkers (voorzitter), Rutger Kopland, Martin Reints
Prijswinnaar beeldende kunst: Sigurdur Gudmundsson
Juryleden: Wiek Röling (voorzitter), Rini Dippel, Michiel Hennus
2003
Prijswinnaar poëzie: H.C. ten Berge
Juryleden: Ed Leeflang (voorzitter), Cyrille Offermans, Marjoleine de Vos Prijswinnaar beeldende kunst : Sjoerd Buisman
Juryleden: Piet Knook (voorzitter), C. Klein, H. Paalman
2006

Prijswinnaar poëzie: Esther Jansma
Juryleden: Piet Calis (voorzitter), Hester Knibbe en Peter de Boer
Prijswinnaar beeldende kunst: Dwight Harold Marica. Lees infoblad (PDF bestand).
Juryleden: Kees van Twist (voorzitter), John Loose en Hester Chan
2009

Prijswinnaar poëzie: Hester Knibbe
Juryleden: Tom van Deel (voorzitter), Arie van den Berg en Erik Menkveld
Prijswinnaar beeldende kunst : Paul Kooiker
Juryleden: Wim van Krimpen (voorzitter), Karel Schampers en Hendrik Driessen
2012
Prijswinnaar poëzie: Jacob Groot
Juryleden: Wiel Kusters(voorzitter), Huub Beurskens en Odile Heynders
Prijswinnaar beeldende kunst : Peter Bes. Lees infoblad (PDF bestand).
Extern adviseur: Harold Bos

2015
Elfde A. Roland Holstprijs voor poëzie: Menno Wigman
Juryleden: Maarten Doorman(voorzitter), Dieuwertje Mertens en Rob Schouten
Zesde A. Roland Holstprijs voor kunst: Guus Janssen.
Extern adviseur: Jan van Wijk

De penning
De penningen zijn een ontwerp van:
Gerard van der Leeden (1986 tot en met 1994)
Elly Baltus (1997 en 2000)
Geer Roobeek (2003 en volgende jaren)

De Lezing
De A. Roland Holst lezingen werden gehouden door:
H.C. ten Berge (1994)
Willem van Toorn (1997)
Arie van den Berg (2000)
Sjoerd Kuyper (2003)
Anton Korteweg (2006)
Menno Wigman (2009)
Hester Knibbe (2012)
Ester Naomi Perquin (2015)