Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf personen.
De familie Roland Holst en de verschillende kunstvormen moeten steeds in het bestuur vertegenwoordigd zijn.

Vergadering
Het bestuur vergadert als regel vijf keer per jaar. Kijk op Aanvragen voor de eerstvolgende vergadering.

Huidige bestuur
Mevr. K. Hilbers, voorzitter
Mevr. O.A.E. Kruisbrink, secretaris

Dhr. M. Schölvinck, penningmeester
Dhr. C.M.P. Roland Holst
Mevr. M. van Vleuten-Schulte
Geer Roobeek, beeldend kunstenaar
Charlotte Caspers, beeldend kunstenaar
Jabik Veenbaas, schrijver
Pé Okx, beeldend kunstenaar

Secretariaat
Aanvragen schriftelijk via het postadres:
Stichting A. Roland Holstfonds
Postbus 299
1860 AG Bergen NH
en tevens digitaal aanleveren:
info@rolandholstfonds.nl

Correspondentie via het postadres:
Stichting A. Roland Holstfonds
Postbus 299
1860 AG Bergen NH

Correspondentie via e-mail:
info@rolandholsfonds.nl

Bankrekening ABN
NL72 ABNA 0468 8742 75

Over deze website
Webmaster

Links
Bibliografie-site
Adriaan Roland Holst:
www.xs4all.nl/~nil

Links
Andere fondsen en organisaties op het gebied van cultuur o.a.:
Prins Bernhard Cultuurfonds
Nationaal Restauratiefonds
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Monumentenwacht Zuid-Holland
Mondriaan Stichting
VSBfonds
Fonds 1818
Prins Claus Fonds
Vereniging Rembrandt
Van den Ende Foundation
Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten
Bouwfonds Cultuurfonds
Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst
Informatie over de zakelijke kanten van de beroepspraktijk
Fonds voor de Podiumkunsten
Fonds voor de Amateurkunst
Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
VAMP (Vereniging Actuele Muziek Podia)
Stichting Beeldende Kunst Amateurs (SBA)
Landelijk Centrum Amateurdans (LCA)
Unisono
Theaterwerk
Supervoices
Cultural Governance
Vocalweb amateurmuzieksite voor Vocalisten