Het Huis
Bij de dood van A. Roland Holst in 1976 was de stichting zijn belangrijkste erfgenaam, wat inhield dat het kapitaal aanzienlijk uitgebreid werd en de inkomsten uit zijn publicaties voortaan aan het fonds ten goede kwamen. Bovendien werd de stichting eigenaar van het huis aan de Nesdijk, waarin volgens de wens van Roland Holst zijn vriendin en voormalige buurvrouw Didia de Boer tot haar dood mocht blijven wonen. Zij overleed in 2001 en daarna kreeg het huis een nieuwe bestemming.

Het werd met steun van de Stichting De Leeuwenberg te Naarden (opgericht door de familie Roland Holst) grondig opgeknapt en gemoderniseerd en is in overleg met het Bert Schierbeekfonds te Amsterdam ingericht als schrijvershuis.

Op 30 mei 2002 werd het A. Roland Holst Huis ingewijd, waarbij een gevelsteen werd onthuld met de naam. De steen werd vervaardigd door Mia Pot-van Regteren Altena, enige overlevende van de allereerste bestuurders.

Jaarlijkse Open Dag van het huis
In 2015 zal tijdens de Kunst10daagse van Bergen het Schrijvershuis opnieuw een dag lang worden opengesteld voor publiek. Op zondag 25 oktober kan men in het voormalige woonhuis van Adriaan Roland Holst zien waar de dichter lange tijd woonde en werkte. U krijgt tegelijkertijd een indruk van de verblijfplaats van de schrijvers, dichters en vertalers die dit bijzondere huis tegenwoordig een maand lang als hun werkplek mogen beschouwen.

Auteurs kunnen het A. Roland Holst Huis huren
Formeel huurt het Schierbeekfonds het huis van het Roland Holst Fonds en regelt het verblijf met de auteurs die er willen werken. Het BSF biedt iedere kalendermaand een schrijver, dichter of literair vertaler de mogelijkheid het voormalige woonhuis van de dichter tegen een gereduceerd tarief te huren als woon- en werkplek. Het bestuur va het Bert Schierbeekfonds selecteert de huurders en is verantwoordelijk voor de besluiten.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met:
Bert Schierbeekfonds
Secr. Julia Priesman
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
telefoon 020 520 73 00
of
Postbus 16588
1001 RB Amsterdam

www.bertschierbeekfonds.nl