Oogwenk

Het fonds kan niet bestaan zonder vrienden en nodigt u van harte uit om Vriend te worden! Zie folder.

Het inkomen van de stichting wordt gevormd door bijdragen van Vrienden van het A. Roland Holstfonds en uit de royalties van het literaire werk van A. Roland Holst.

Bijdrage
U kunt al Vriend worden voor een bedrag van ten minste 20 euro per jaar (een hoger bedrag is zeer welkom!). Als welkomstgeschenk ontvangt u de cd De eeuwigheid duurt een oogwenk. Tevens wordt u uitgenodigd voor de driejaarlijkse manifestaties van de stichting.
Elke Vriend ontvangt een speciaal voor de manifestatie gemaakt boekje.
Verder krijgt u elk jaar een beknopt jaarverslag toegestuurd evenals de publicaties die het Fonds uitbrengt.

Sinds kort heeft het Fonds de Culturele ANBI status waardoor vrienden een belastingvoordeel hebben omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Het ANBI nummer is RSIN 005215419.
Zie hier de voorwaarden.

U kunt vriend worden door hier het contactformulier in te vullen.

Bankrekening ABN:
NL72 ABNA 0468 8742 75

Klik hier voor het activiteitenverslag en jaaroverzicht.